Reklama

štvrtok, apríla 03, 2008

SK-NIC a zmena hostingu

Nakoľko doména vana.sk nebola registrovana na mňa, ako fyzickú osobu, nastal čas kedy bolo potrebné urobiť túto zmenu. Tak som absolvoval kolotoč zmien. Takáto, na prvý pohľad drobnosť stála veľa úsilia. Okrem zmeny majiteľa pri doméne nastala aj zmena registátora a zmena hostingu. Blog.vana.sk však naďalej ostane na blogger.com, žiaden strach ;)

Teda čo všetko bolo treba urobiť?

  1. Stať sa užívateľom SK-NIC. Na ich stránke vyplniť formulár F1- Žiad. o štatút užívateľa [T], nechať si notársky overiť podpis, poslať im to poštou, prípadne zaniesť do Karlovky.
  2. Zmeniť držiteľa domény, formulár F6 - Zmena Držitela [T]. Podpis pôvodného vlastníka nechať notársky overiť, našťastie nového vlastníka už netreba (aj keď na formulári je to napísané, telefonická inflolinka registrátora povedala že to nie je potrebné). Formulár zas doručiť SK-NIC-u.
  3. Teraz, keď je človek vlastníkom domény, zmeniť registrátora. Ďaľší notársky overený podpis, ďaľšie doručenie. Teraz je to formulár F5 .Nový registrátor následnej zmení NS servre pri doméne, a mali by ste mať nový priestor. A aby som nezabudol, treba zaplatiť za zmenu registrátora...
Teda na takúto zmenu treba:
  • novývlastník 2x u notára (ak nie je užívateľ SK-NIC) - 2 x 83,- SKK
  • starý vlastník 1x u notára - 1 x 83,- SKK
  • poplatok za zmenu registrátora - 1 x 357,- SKK
  • a prípadne ročný poplatok za doménu 1 x 719,- SKK
Tento kolotoč mi trval asi 2 týždne, nakoľko som posielal listiny poštou, a nešiel okamžite k notárovi... Inak po doručení SK-NICu sú zmeny robené veľmi rýchlo...
Nový registrátor bude www.yegon.sk a hosting bude o pár chvíľ u www.freeserver.sk

Žiadne komentáre: